Home /

Interventiounen

 

Autres

Ried Unerkennung vun de Liewensformen ausserhalb vum Bestiednis 2003

M. le Président .- Als lescht Diskussiounsriednerin ass d'Madame Nancy Arendt agedroen. D'Madame Arendt huet d'Wuert.

* Mme Nancy Arendt ( CSV).Här President, Dir Dammen an Dir Hären, ech wëll fir d'éischt dem Rapporteur, dem Claude Wiseler, villmools merci soe fir säi gudde schrëftlechen a mëndleche Rapport, dee bestëmmt net einfach war.

Dëse Projet huet mech vun Ufank un interesséiert an huet mech och op engem méi mënschleche Plang beréiert, well ech et einfach wichteg fannen, dass mir léieren ze akzeptéieren, dass et an eiser Gesellschaft verschidde Meenunge gëtt an net nëmmen eng, déi eenzeg a richteg ass. An dofir wëllt ech ganz kuerz op d'Philosophie vum virleienden Text agoen.

Mäi Fraktiounskolleeg, de Laurent Mosar, huet dat schonn am Detail gemaach, an ech wëllt mech och 100%eg senger Meenung a senge Wierder uschléissen.

Als ee vun deene jéngste Memberen aus der Chamber läit mir dëst Gesetz ganz besonnesch um Häerz. Wat huet d'Tatsaach méi jonk ze sinn domat ze dinn, dass mir dëse Projet esou wichteg ass? Ech menge soen ze kënnen, ouni mech ze ieren an ouni hoffentlech engem méi no ze trieden, dass dat soziaalt Ëmfeld vun enger Mëttdrëssegjähreger oft e bëssen aneschters ausgesäit, wéi dat vu mengen Elteren oder menge Grousselteren zum Beispill.

A menger Klass kennen ech vill Leit, bekannte Frënn, Familljememberen, déi eng ganz aner Approche zum Bestiednis an zum Zesummeliewen hunn, wéi déi vu méi eelere Generatiounen, fir déi nëmme just d'Bestiednis a Fro komm ass. Et ginn awer niewent dem Bestiednis nach aner Forme vun Zesummeliewen, wat vläicht an den Ae vun deene méi eelere Generatioune keng gängeg Aart vum Zesummeliewen duerstellt, ass fir meng Generatioun eng Selbstverständlechkeet. Et ass Zäit ginn, dee juristeschen a soziale Kader un dës Selbstverständlechkeet unzepassen.

Eis Gesellschaft huet sech an deene leschte Joren a Jorzéngten a Saache Liewens-a Bezéiungsforme geännert, an dëse virleiende Projet dréit dëser Entwécklung Rechnung. Och wann d'Bestiednis weiderhin eng besonnesch Stellung an eiser Gesellschaft huet, an nach vill Leit, och bei deene Jonken an och fir mech perséinlech, déi ideal Grondlag vun der Famill ass, ginn et ëmmer méi Leit, déi hiert Familljeliewen op eng aner Basis wéi d'Bestiednis organiséiere wëllen.

Ech fannen all d'Liewensgemeinschaften, och déi, déi sech ausserhalb vum Bestiednis bewegen, hunn Usproch op Unerkennung a Schutz, an dat egal ob et sech ëm hetero-oder homosexuell Forme vum Zesummeliewen handelt. Och si si frou mateneen, och si hunn e Recht op eng kontraktesch Verankerung wa se dat wënschen.

Andeems dëst Gesetz e juristesche Kader fir all Liewensgemeinschaften ausserhalb vum Bestiednis schaaft, wou prezis Rechter, mä och d'Flichte vun de Partner festgehale ginn, erlaabt de Projet och den Homosexuellen eng offiziell Relatioun geltend ze maachen. An dat ass a mengen Aen e wichtegen Aspekt vum Gesetzesentworf, och wann et den Auteure vum Projet an éischter Linn drëm gaangen ass de juristesche Vakuum ze fëllen an deem sech vill Koppele befannen, onofhängeg vun hire sexuellen Orientéierungen. Dëse Projet spigelt de gesellschaftleche Wandel a puncto Unerkennung an Akzeptanz vu gläichgeschlechtleche Koppelen erëm, e Wandel, deen ech perséinlech ganz besonnesch begréissen.

Eis Gesellschaft huet sech an deene leschte Jorzéngten esou entwéckelt, dass sech ëmmer méi Leit zu hirer Homosexualitéit bekannt hunn. Gläichgeschlechtlecher wëllen och ëmmer méi oppen an éierlech vis-à-vis vu sech selwer sinn, an dat och ausliewe kënnen, genausou wéi dat bei heterosexuelle Koppelen de Fall ass, an zwar ënnert der Form vun enger Liewensgemeinschaft, déi net nëmmen toleréiert, mä och virun allem akzeptéiert soll ginn.

Ech si sécher, dass dëse Projet, dee mer haut an der Chamber wäerte stëmmen, d'Toleranz an d'Akzeptanz vun anere Konzepter vum Zesummeliewe wäert festegen, an zur Unerkennung vun alle Liewensformen als selbstverständlech, lues awer sécher, an eiser Gesellschaft bäidroe wäert.

An dësem Zesummenhank sinn ech houfrech, dass dëse Projet d'Ënnerschrëft vun der CSV dréit, d'CSV, déi jo ëmmer esou duergestallt gëtt, wéi wa se an de gesellschaftleche Froen erzkonservativ wierÉ

(Interruption)

É- mä d'DP ass net erzkonservativ, dat sinn éischter mir - a viru 50 Joer verstengert stoe bliwwe wär. Ech si frou, dass de Premier a senger Ried iwwert d'Lag vun der Natioun am Joer 2001 dëse Projet als ee vun deene wichtegste gesellschaftleche Projeten ugekënnegt huet. Dowéinst géif ech et och gutt fannen, wann dëse Projet, deen net ganz onëmstridde war an och net ass, trotz de verschiddenen Divergenzen, mat enger grousser Majoritéit géif gestëmmt ginn.

D'Fro, déi mir am Kader vun dësem Vote beäntwerte sollen, ass net déi fir ze wëssen ob de Projet op verschiddene Punkten ze wäit oder net wäit genuch geet. D'Fro, déi sech a mengen Ae stelle muss, ass déi fir ze wëssen, ob de Projet d'Situatioun vun de Leit, déi vum virleienden Text betraff sinn, wäert verbesseren oder net. An do ass d'Äntwert eendeiteg jo.

Ech hunn net wëlles an den Detail vum Projet anzegoen. Ech hunn dat schonn am Ufank gesot. Dat hunn anerer, virun allem de Rapporteur, viru mir gemaach. Mä et ass kloer, wann ee sech den Text ukuckt, dass en iwwert d'Unerkennung vun de Liewensformen ausserhalb vum Bestiednis eraus de konzernéierte Leit a virun allem ville Männer a Fraen, déi zesummeliewen ouni bestuet ze sinn, bestëmmte Rechter sécherstellt, ouni déi si am Alldag diskriminéiert wären. Mir hunn e gudden Text virun eis, deen d'Lag vun den Zesummeliewenden op ville Punkte verbessert, an dofir fannen ech och, datt mir dësen Text stëmme sollen.

Ech soen Iech merci fir d'Nolauschteren.

* Plusieurs voix .- Très bien!


 
Ech freeën mech iwert Är Kommentaren,Suggestiounen, Kritik an och Ufroën   

Nancy Arendt
/ post@nancyarendt.lu / Designed by Luxis